top of page

תמיר רץ לכנסת
עריכה


אין ספק שהמפגש עם האיש הזה היה אחד מהמכוננים בחיי.
האדם הזה לימד אותי כל כך הרבה על עריכה ועל קומדיה.
ממליץ לכם לעקוב אחרי כל מה שהוא עושה!
לעוד פרקים שערכתי של "תמיר רץ לכנסת"

bottom of page